Oma media haltuun

Viime vuosina saamissamme toimeksiantopyynnöissä on toistunut samankaltaisia haasteita:

  • Sisällön suunnittelua ja tuotantoa ei ohjaa strategia 
  • Eri kanavien kohderyhmiä ei tunneta
  • Omiin viestintäkanaviin 'tuupataan' kritiikittömästi kaikki sisällöt mainoksista messukuviin 
  • Sisältöihin panostetaan, mutta niiden markkinointi jää retuperälle 

Toisin sanoen metsää ei nähdä puilta. Näistä huomioista syntyi Oma media -analyysi, jonka tarkoitus on auttaa viestinnän johtoa kartoittamalla omistetun median nykytilanne. Analyysi kerää organisaatiossa hajallaan olevaa tietoa yhteen, ja auttaa:

  • tunnistamaan nykytilanteen heikkouksia ja epäloogisuuksia,
  • karsimaan turhia, päällekkäisiä kustannuksia,
  • arvioimaan viestinnän resursseja (sisäiset ja ulkoiset resurssit, kulut ja budjetit) kokonaisvaltaisesti ja
  • vertaamaan nykyisiä panostuksia tavoitetilaan

Analyysi toteutetaan kolmessa vaiheessa:

ad8635ea5b2711c2c2524527cdea25de.jpg

Tiedonkeruu

Ensimmäisessä vaiheessa informaatiota kerätään viestinnän avainhenkilöiltä. Tietoa kerätään sisäisten ja ulkoisten resurssien käytöstä, kustannuksista, kanavista sekä kohderyhmistä. 

8d42eec25d4411d8b128aa2092b1715d.jpg

workshop

Analyysin toisessa vaiheessa käydään läpi viestinnän strategisia valintoja mm. ydinviestien, kohderyhmien ja kanavien osalta. Workshopissa määritellään tavoitetila eri elementtien osalta, jota voidaan peilata lopuksi nykyiseen tilanteeseen.

navigate.jpg

johtopäätökset

Analyysi auttaa viestinnän johtoa hahmottamaan nykytilanteen kokonaisuutena. Johtopäätöksiin nostetaan keskeiset ongelmakohdat sekä kehitystarpeet, joiden ratkaiseminen mahdollistaa tavoitetilan saavuttamisen.